Veiligheid & Preventie

Veiligheid & Preventie

Veiligheid & Preventie is een magazine dat zich expliciet richt op preventiemedewerkers. Voor dit magazine schreef ik verschillende artikelen. De publicaties zijn terug te vinden op mijn LinkedIn-profiel.

“Kieskeurig” (oktober 2016)

In opdracht van TNO – Versterken Impact Preventiemedewerker.

Wie streeft naar een veilige en gezonde werkvloer, kan de hulp inroepen van allerlei soorten arbodeskundigen. Hoe zorg je dat je de juiste kiest?

“De impact van de preventiemedewerker” (juni 2016)

In opdracht van TNO – Versterken Impact Preventiemedewerker.

Ruim de helft van alle MKB-bedrijven heeft nog geen preventiemedewerker aangesteld. Toch kan die een grote impact hebben op gezond en veilig werken.