Safety! Magazine

Safety! Magazine

Voor Safety! Magazine schreef ik verschillende artikelen over veilig en gezond werken. De publicaties zijn terug te vinden op mijn LinkedIn-profiel.

“Het kost wat, maar levert ook wat op” (juni 2016)

In opdracht van TNO – Versterken Impact Preventiemedewerker

Wat levert het aanstellen van een preventiemedewerker nu precies op? Een veel gehoorde vraag die lastig is te vatten in harde cijfers of geld. Dit artikel toont een praktijkvoorbeeld gepresenteerd vanuit de verschillende perspectieven van de directeur, een collega en de preventiemedewerker, waardoor een breed beeld ontstaat van het effect van de preventiemedewerker in de organisatie.

“De weg van Scania naar nul ongevallen” (december 2015)

In opdracht van het Zero Accidents Netwerk

Aandacht voor veilig werken gaat bij Scania Production Meppel een stap verder dan bij veel andere bedrijven. Robert Stapper, SHE-coördinator bij Scania: ‘Veilig werken is doorgedrongen tot in alle lagen van de organisatie en nul ongevallen is het uitgangspunt’. Het delen van kennis en ervaringen via het Zero Accidents Netwerk levert hieraan een waardevolle bijdrage.