Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten

Week van de RI&E

Conceptontwikkeling en uitvoering van jaarlijks terugkerende week van de RI&E. Steunpunt RI&E faciliteert deze week middels een website, communicatie en ondersteuning bij het ontwikkelen van activiteiten in deze week. Deelnemende partijen zijn onder andere brancheorganisaties, arbodeskundigen, arbodiensten en opleiders. Ik ben ieder jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het thema en verzorg alle communicatie-uitingen. Voor de Week van de RI&E in 2016 werd een inspiratiesessie voor deelnemende partijen ontwikkeld, waarvoor ik het format bedacht. www.weekvanderie.nl

Beste RIE-dee

Conceptontwikkeling en uitvoering van campagne gericht op uitvoering van de RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) door MKB-ondernemers. Hiervoor werd de prijsvraag Beste RIE-dee ontwikkeld om intermediairs uit te dagen om ondernemers hierover te informeren en hierbij te ondersteunen. Met de Showcase wordt persoonlijk contact gezocht met brancheorganisaties om de reeds bestaande middelen die Steunpunt RI&E-instrumenten biedt onder de aandacht te brengen en in te laten zetten.